Svatební obřady

Svatební obřady na zámku Korozluky v roce 2014 Vážení snoubenci,

 Svatební obřady na zámku Korozluky se konají po dohodě se správou zámku a s matričním úřadem v Bečově, pod který zámek spadá (kontakt paní Novotná, telefon 476 110 183)


 Svatby se konají ve svatebním sále v zámku základní cena Kč 5.100,- vč. DPH.


 Svatby se také konají v altánu zámecké zahrady základní cena Kč 6.600,- vč. DPH.


 Je možné uspořádat i církevní svatební obřad v kapli, která je součástí zámeckého areálu základní cena Kč 5.100,- vč. DPH

 Termíny svatebních obřadů pro rok 2014: Termíny pro svatební obřady jsou stanoveny na každou 1. sobotu v měsíci po celý rok. Jiný termín je možný pouze po dohodě se správou zámku a obecním úřadem v Bečově s uhrazením správního poplatku 1.000,- Kč.

 Ve výše uvedené základní ceně je zahrnut pronájem sálu, hudební doprovod, originální květinová výzdoba, sklenka sektu jako přípitek pro novomanžele, svědky a oddávající. Libovolné další požadavky lze splnit nad rámec této ceny po předchozí dohodě (např. kočár s koňmi). Parkování před areálem zámku, pouze ženich a nevěsta mohou vjet auty na nádvoří zámku.

 Možnost fotografování a natáčení v obřadní síni, nádvoří zámku a areálu parku. Fotografování v ostatních interiérech zámku je možno po domluvě a úhradě poplatku 1.000,- Kč. Obřad trvá zhruba 20 minut. Svatební sál je účelově upraven s možností až 30 míst k sezení (možno upravit dle požadavku), k stání 50 míst. Stejně tak je účelově upraven altán v zámecké zahradě či kapli.

 Obřad je doprovázen živou hudbou - v případě zájmu Vás zkontaktujeme s umělcem, který svatební obřady tradičně provází. Příjezd na zámek 10 minut před dohodnutou hodinou začátku obřadu. Novomanželé a svědci musí mít s sebou platné občanské průkazy. Případné zvláštní zvyky či přání při obřadu je nutné předem konzultovat se správou zámku.

 Potvrzení termínu obřadu - zámek Korozluky 777 338 011. Cena za obřad, jakož i eventuální příplatky jsou splatné nejpozději dva týdny před sjednaným datem obřadu. Žádáme o poskytnutí svatebního oznámení a jedné fotografie novomanželů z důvodů archivování v zámecké kronice.

 Děkujeme za součinnost, Váš zámek Korozluky.