Pohled do historie zámku Korozluk

Období xxxx - xxxx


 V roce 1887 získali panství v Korozlukách Richterové, v jejichž držení byl zámek několikrát módně upravován. Tyto úpravy jsou sice doloženy především v interiérovém vybavení a pohodlnějším zařízení, ale bezesporu bylo zasahováno i do parku, zejména v přínosu kultivarů a exotů.

Období xxxx - xxxx


 Po zrušení učiliště byl zámek užíván jako administrativní budova Státního statku, v jehož majetku byl už velmi devastován. Poté byl opuštěn a ponechán osudu. Rozpadající se zámecká budova, s vytrhanými podlahami, zborcenými stropy a rozebraným zbytkem ostění, s propadanými střechami a opadanou fasádou byla pak určena k demolici, demoličním výměrem z roku 1989.


Období 1995 - 2009


 Jako rodina jsme se rozhodli zámek zachránit a opravit, bohužel nebo možná bohudík v té době jsme byli velmi optimističtí a naivní a vůbec jsme nepředpokládali a nepřipouštěli si nástrahy, problémy a úskalí, které nám obnova přinesla. Nejtěžší práce probíhali v letech 1995-2003